با توجه به ضرورت مقوله آموزش در تعالی سطح دانش و ارتقای توان صنعتی در حوزه های مختلف فناوری غشایی، در این همایش پنج کارگاه آموزشی تخصصی به شرح زیر ارائه خواهد شد: 


برگزار کننده : شرکت Grasys روسیه


کارگاه (A): شامل موارد 1 و 2 جدول بالا و به صورت تئوری برگزار خواهد شد. هزینه شرکت در این کارگاه 600 دلار می باشد.

کارگاه (B): شامل موارد 1، 2 و 3 جدول بالا بوده و به صورت تئوری و عملی برگزار خواهد شد. قسمت عملی کارگاه در شرکت GRARYS روسیه برگزار خواهد شد. هزینه این کارگاه 2200 دلار می باشد. این مبلغ شامل هزینه های سفر هوایی از ایران و اقامت در روسیه نیز می­ باشد.

نکات قابل توجه:

- گواهی شرکت در کارگاه آموزشی مورد تأیید دانشگاه تهران و شرکت GRARYS روسیه می باشد.

- برای شرکت در کارگاه های آموزشی، لزومی به ثبت نام در همایش نیست.


 

برگزار کننده: پروفسور مایکل هراسک

استاد دانشگاه پلی تکنیک وین 

عنوان کارگاه آموزشی: کاربرد CFD، مزایا و محدودیت آن­ها در مدلسازی غشاها

مدت زمان برگزاری: 4 ساعت

موضوعات کارگاه:

 • مقدمه ای بر CFD، قابلیت ها و محدودیت ها
 • پکیج های در دسترس CFD
 • مزایا و معایب پکیج های CFD
 • دموی آنلاین:

-         شبیه سازی هیدرودینامیک غشاء با استفاده از نرم افزار OpenFoam

-         شبیه سازی فلاکس عبوری از غشاء (Membrane Foam)

هزینه شرکت در کارگاه:

هزینه شرکت در این کارگاه آموزشی، مبلغ 4،000،000 ریال می باشد. لازم به ذکر است، این مبلغ برای دانشجویان با 50 درصد تخفیف همراه خواهد بود.

نکات قابل توجه:

- گواهی شرکت در کارگاه آموزشی مورد تأیید دانشگاه تهران می باشد.

- برای شرکت در کارگاه های آموزشی، لزومی به ثبت نام در همایش نیست.


 

 

برگزار کننده: پروفسور فاستو گالوچی

استاد دانشگاه آیندهون

 

 

 

 

عنوان کارگاه آموزشی: غشا و راکتورهای غشایی و کاربردهای آن در انرژی

مدت زمان برگزاری: 3 ساعت

موضوعات کارگاه:

 • مقدمه ی کلی در خصوص غشاء
 • بررسی پروژه های در دست اجرای اروپا در حوزه غشاء
 • آماده سازی غشاء و راکتورهای غشایی
 • دموی یک واحد غشاء
 • نمایش چند نمونه غشاء

هزینه شرکت در کارگاه:

 هزینه شرکت در این کارگاه آموزشی، مبلغ 4،000،000 ریال می باشد. لازم به ذکر است، این مبلغ برای دانشجویان با 50 درصد تخفیف همراه خواهد بود.

 نکات قابل توجه:

 - گواهی شرکت در کارگاه آموزشی مورد تأیید دانشگاه تهران می باشد.

 - برای شرکت در کارگاه های آموزشی، لزومی به ثبت نام در همایش نیست.

 

 

برگزار کننده: دکتر محمد مهدیارفر

استاد پژوهشگاه صنعت نفت
کارگاه (A): طراحی واحدهای تجاری نمک زدایی به روش اسمز معکوس، چالش ها و فرصت ها

مدت زمان برگزاری: 4 ساعت

موضوعات کارگاه:

 • روش طراحی غشاء اسمز معکوس
 • اصول انتخاب غشاء
 • شبیه سازی واحد غشایی طراحی شده با نرم افزار ROSA
 • چالش های طراحی واحد کوچک تجاری و روش های غلبه بر مشکلات واحد

هزینه شرکت در کارگاه:

 هزینه شرکت در این کارگاه آموزشی، مبلغ 3،000،000 ریال می باشد. لازم به ذکر است، این مبلغ برای دانشجویان با 50 درصد تخفیف همراه خواهد بود.

 نکات قابل توجه:

 - گواهی شرکت در کارگاه آموزشی مورد تأیید دانشگاه تهران می باشد.

 - برای شرکت در کارگاه های آموزشی، لزومی به ثبت نام در همایش نیست.

 

کارگاه (B): مشکلات عمده در واحدهای نمک زدایی به روش اسمز معکوس

 مدت زمان برگزاری: 4 ساعت

موضوعات کارگاه:

 • گرفتگی غشاهای اسمز معکوس
 • مشخصات عملکردی واحد اسمز معکوس
 • جمع آوری و نرمال سازی اطلاعات در واحدهای اسمز معکوس
 • مشکلات عمده در واحدهای اسمز معکوس، علایم، دلیل ها و اقدامات اصلاحی
 • تعمیر و نگهداری واحدهای اسمز معکوس 

هزینه شرکت در کارگاه:

 هزینه شرکت در این کارگاه آموزشی، مبلغ 3،000،000 ریال می باشد. لازم به ذکر است، این مبلغ برای دانشجویان با 50 درصد تخفیف همراه خواهد بود.

 نکات قابل توجه:

 - گواهی شرکت در کارگاه آموزشی مورد تأیید دانشگاه تهران می باشد.

 - برای شرکت در کارگاه های آموزشی، لزومی به ثبت نام در همایش نیست.

 

برگزارکنندگان:

- ابراهیم علیزاده

    پژوهشگر

    آزمایشگاه تحقیقاتی فناوری پیل‌سوختی

    دانشگاه صنعتی مالک‌اشتر

- سید حسین مسروری سعادت

    پژوهشگر

    آزمایشگاه تحقیقاتی فناوری پیل‌سوختی

    دانشگاه صنعتی مالک‌اشتر

- مجید خورشیدیان

    پژوهشگر

    آزمایشگاه تحقیقاتی فناوری پیل‌سوختی

    دانشگاه صنعتی مالک‌اشتر

عنوان کارگاه آموزشی:

واحد رطوبت‌زنی غشایی و کاربرد آن در پیل‌سوختی پلیمری

 مدت زمان‌برگزاری: 3 ساعت

 موضوعات کارگاه:

- پیل‌سوختی و کاربردهای آن

- رطوبت‌زنی در پیل‌سوختی غشاء پلیمری

- طراحی رطوبت‌زن غشایی برای پیل­سوختی پلیمری

- نمایش ساخت و بکارگیری واحد رطوبت‌زن غشایی پلیمری

هزینه شرکت در کارگاه:

 هزینه شرکت در این کارگاه آموزشی، مبلغ 1،500،000 ریال می باشد. لازم به ذکر است، این مبلغ برای دانشجویان با 50 درصد تخفیف همراه خواهد بود.